Soldaki koz

Bizi 50 yıldır sağ iktidarlar yönetti... Yâni, demokrasi kurulduğundan bu yana, hep sağ iktidarlar.

Arada misafir gibi gelip geçen kısa ömürlü CHP hükümetleri olduysa da, son yarım asırda Sağ'ın mühürü var.

Sadece sevaplarıyla övünüp, günahlarından kaçamaz.

Eğrisiyle doğrusuyla her şey o'na ait.

*

Biraz açalım.

Elbette ki büyük hizmetler verilmiştir...

Bütün bu fabrikalar, köprüler, otoyollar, barajlar... hepsi sağ iktidarların eseridir... Teşekkür borcumuz var... Çünkü karasabandan traktöre, teldolabından buzdolabına, kargasekmez virajlarından asma köprülerine, manyetolu jandarma telefonlarından bilgisayar ağlarına gelinmiştir.

Tamam da...

İrtica varsa kimi sorumlu tutacağız?

Terör varsa, kimi kabahatlı bulacağız?

Bölücülük varsa kimi suçlayacağız?

Devletle iç içe girmiş bu çeteler, yeraltında kurulan bu esrarengiz örgütler, Güneydoğu'da bölücülüğe çanak tutan o yanlış politikalar, hatta Kıbrıs gibi Ege gibi çözümsüz kalmış meseleler, kimin zimmetinde gözüküyor?..

50 yıllık sağ iktidarlar'ın zimmetinde.

Karneye bakalım.

Tarih / Coğrafya... pekiyi.

Öbürleri iyi veya orta.

Epey de zayıf var.

Ama Hal ve Gidiş, sıfır.

Hal ve Gidiş dediğim, yani ahlâk, ilke, disiplin... sıfır.

Ciddiyet, cibiliyet... Sıfırın da altı... Hem de bulaşıcı bir hastalık halinde...


*

Deniz Baykal'ın galiba kibarca demek istediği budur.

Siyaseti, ticareti hattâ cemiyeti, herhalde Türk Solu baştan çıkarmadı...

Adalet'i saptıran, şöhreti azdıran, serveti şımartan da herhalde Türk Solu değil.

Hele vergi yüzsüzlerini baştacı eden, seviyesizliğe prim veren, gaspçılara işgalcilere yolu açan, her önüne gelene diyet borcu olan, hırsızlığı ve yolsuzluğu, rüşveti ve şantajı düpedüz meşrulaştıran, karanlık insanları palazlandırıp Türkiye'nin başına belâ eden de herhalde Türk Solu değil.

Bilakis, Türk Solu, bunlara bakarak düzen değişikliği diye çıktı yola... derdini anlatamadı, ürkütüçü oldu. Şimdi galiba düzene çekidüzen diyerek yeni bir yörüngeye oturuyor.


*

Sağ iktidarlar, yaptıklarıyla övündükleri kadar, yaptıklarıyla da dövünmelidirler.

Baraj yapmak, güzel icraat, Anladık... Ama Baraj ihalesi'ne alınan fesat karıştırmak nedir? Birincisi için ikincisine razı olduk biz... Ola ola da işte bugünlere geldik.

Aklı başında Sosyal Demokrat bir akım, şimdi bu ayıpları saya saya muhakkak tırmanacaktır.

Ne var ki, bunları sayarken, 50 yıllık hizmetleri de inkâr etmek yakışık olmaz. Oralarda haksızlık yapmayalım.


Rauf Tamer - Sabah / 2 Eylül 1998
Bahçekapılı'nın notu : "Çok doğru söyledi; ama..."